cz

Premiér Andrej Babiš navštívil První brněnskou strojírnu ve Velké Bíteši

V rámci účasti na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2018 v Brně navštívil premiér Ing. Andrej Babiš, společně s poslankyní PČR Ing. Monikou Obornou, rodačkou z Vysočiny, náš výrobní závod ve Velké Bíteši.

Premiér Andrej Babiš navštívil První brněnskou strojírnu ve Velké Bíteši

Za doprovodu Ing. Milana Macholána, generálního ředitele PBS Velká Bíteš a Ing. Miloslava Kafky, výkonného ředitele holdingu PBS GROUP si zástupci vlády prohlédli výrobní a testovací provozy našeho podniku.
Na slévárně přihlíželi procesu výroby přesných odlitků ve vakuových pecích. Součástí prohlídky bylo i seznámení s kompletní výrobní řadou leteckých turbínových motorů určených zejména pro pohon bezpilotních leteckých prostředků. V rámci návštěvy si pan premiér vyzkoušel i spuštění turbovrtulového motoru PBS TP100.


DSC_8907.jpg

Zástupci managementu PBS také diskutovali s premiérem Babišem některé aktuální otázky spojené s podporou českého průmyslu a exportní politiky vlády.

DSC_89402.jpg

Na fotografii je zleva generální ředitel PBS Velká Bíteš Milan Macholán, ředitel divize přesného lití Petr Ňuksa, premiér Andrej Babiš, výkonný ředitel PBS GROUP Miloslav Kafka a ředitel divize letecké techniky Roman Kolka.


Premiér mimo jiné ocenil naši snahu o kontinuální zdokonalování hi-tech produkce PBS i sofistikovaného výrobního procesu jako takového. Dále také kladně hodnotil naše aktivity v oblasti učňovského školství a vyjádřil podporu naší snaze zachovat a rozvíjet vysoce kvalifikovanou práci v regionu.