cz


Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Název projektu:  Výzkum a vývoj pokročilých technologií přesného lití nových typů odlitků tepelně exponovaných částí turbodmychadel ze superslitin na bázi niklu


Poskytovatel dotace:  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Číslo a název výzvy:     01_15_019 APLIKACE I. VÝZVA
Evidenční číslo:            CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0002421
Spoluřešitel:                 Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.
Smluvní výzkum:         UJP PRAHA a.s.
Doba realizace:            leden 2017 – srpen 2019
Cíl projektu:                 Vyvinutí technologie přesného lití minimálně deseti typů nových odlitků kol turbodmychadel včetně jejího provozního odzkoušení.
Rozpočet projektu:     90 000 000 CZK
 

Etapy:
E01    Konstrukční zpracování nových typů odlitků, výzkum a vývoj technologie výroby skořepinových forem, první zkoušky mechanických vlastností
E02    Konstrukční zpracování nových typů odlitků, optimalizace licích podmínek s ohledem na interakci únavy a creepu
E03    Konstrukční zpracování nových typů odlitků, popis interakce únavy a creepu

Smluvní výzkum:
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. dlouhodobě spolupracuje s výzkumně vývojovými pracovišti UJP PRAHA a.s. a ÚFM AV ČR, v.v.i. při řešení problematiky přesného lití odlitků ze superslitin na bázi niklu a kobaltu.
Tato spolupráce se datuje od roku 1999 a přinesla nejen nové vědecké poznatky, ale i značně přispěla ke zvýšení technické úrovně slévárny přesného lití První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s.
I v tomto řešeném projektu je využíváno značných zkušeností a technického zázemí jmenovaných pracovišť.
Výsledky smluvního výzkumu budou využívány pracovišti obou řešitelů, budou zveřejněny na webových stránkách obou společností. Bude je možné poskytnout v souladu s Programem ostatním zájemcům o jejich využití.

Název projektu: Výzkum a vývoj technologií přesného lití nových typů odlitků leteckých motorů a integrálně litých axiálních kol turbodmychadel


Poskytovatel dotace:  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Číslo a název výzvy:     01_15_019 APLIKACE I. VÝZVA
Evidenční číslo:            CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004399
Spoluřešitel:                 Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.
Smluvní výzkum:         UJP PRAHA a.s.
Doba realizace:            leden 2017 – září 2019
Cíl projektu:                 Vyvinutí technologie přesného lití minimálně osmi typů nových odlitků integrálně litých axiálních kol turbodmychadel a odlitků leteckých motorů včetně jejího provozního odzkoušení.
Rozpočet projektu:     50 680 000 CZK

Etapy:
E01    Konstrukční zpracování nových typů odlitků, výzkum a vývoj technologie výroby keramických skořepinových forem, započetí zkoušek únavy
E02    Konstrukční zpracování nových typů odlitků, optimalizace licích podmínek s ohledem na interakci únavy a creepu
E03    Konstrukční zpracování dalších nových typů odlitků, návrh technologie přesného lití veškerých zkušebních typů odlitků. Vytvoření know-how technologie přesného lití uvedených typů odlitků

Smluvní výzkum:
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. dlouhodobě spolupracuje s výzkumně vývojovými pracovišti UJP PRAHA a.s. a ÚFM AV ČR, v.v.i. při řešení problematiky přesného lití odlitků ze superslitin na bázi niklu a kobaltu.
Tato spolupráce se datuje od roku 1999 a přinesla nejen nové vědecké poznatky, ale i značně přispěla ke zvýšení technické úrovně slévárny přesného lití První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s.
I v tomto řešeném projektu je využíváno značných zkušeností a technického zázemí jmenovaných pracovišť.
Výsledky smluvního výzkumu budou využívány pracovišti obou řešitelů, budou zveřejněny na webových stránkách obou společností. Bude je možné poskytnout v souladu s Programem ostatním zájemcům o jejich využití.

Publikace:
Kunz L., Horník V., Hutař P., Fintová S., Initiation of fatigue cracks and lifetime of Ni-base superalloys at high mean stress and temperature, Procedia Structural Integrity, Vol. 7, pp. 44-49,  2017.

Název projektu:  Produktové a procesní inovace ve společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.


Poskytovatel dotace:  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Číslo a název výzvy:     01_16_049 INOVACE - Inovační projekt - Výzva III
Evidenční číslo:            CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0008770
Doba realizace:            únor 2017 – září 2019
Cíl projektu:                 1)  Rozšíření výrobního programu o výrobu nových produktů - pomocná energetická jednotka (PEJ Z8) a proudové motory (TJ20, TJ40).
                                       2)  Zavedení nových moderních technologických postupů výroby přesně litých odlitků.
Rozpočet projektu:     47,7 mil. CZK
 
Projekt je zaměřen na zavedení tří nových produktů a zavedení procesní inovace, které jsou výsledkem vlastního výzkumu a vývoje, který je ukončen. Existují prototypy nových produktů PEJ Z8, TJ20 a TJ40 a ověřená technologie přesného lití. Pro zavedení do sériové výroby a zajištění kvality a množství budou pořízeny nové technologie. Pořízení těchto technologií je předmětem projektu.
 
logo-Eu-1.jpg


 logo-2.jpg