cz
Kontaktujte nás
Drahomír Jeleček
Drahomír Jeleček
Drahomír Jeleček
ředitel divize industry

Mobilní dekantační odstředivky

Ideální řešení k obsluze více menších čistíren odpadních vod bez vyřešené kalové koncovky a pro testování vhodnosti použití DO v různých průmyslových provozech před samotným zakoupením stacionární dekantační odstředivky.
PBS.TopImage.Btn.Scroll

Tato varianta je vhodná pro provozovatele menších čistíren, svazky obcí či pro ty, kteří si chtějí naši dekantační odstředivku před její koupí pronajmout a vyzkoušet v delším časovém horizontu. Před vlastní koupí pomocí naší mobilní dekantační odstředivky otestujeme vhodnost použití této technologie co do kvality odstředění a výsledné sušiny přímo na místě jejího budoucího uplatnění. Jednoduchá obsluha je zajištěna i díky automatickému režimu, ve kterém může separace probíhat i dlouhodobě.
 

Využití dekantačních odstředivek PBS

  • Optimální řešení odvodnění kalů pro ČOV o kapacitě 1 000 ÷ 5 000 EO
  • Vhodné řešení pro svazky obcí či provozovatele více menších ČOV
  • Provádění zkoušek odvodnitelnosti kalu
  • Řešení jednorázových provozních potřeb zákazníka
  • Možnost dlouhodobého pronájmu

Mobilní řešení

Technické parametry DO301 DO250-dvoumotorová
Průměr bubnu (mm) 300 250
Průtočné množství (m3/hod.) 2-8 1-4
Hmotnost (kg) 926 1 010
Počet EO 10 000- 20 000 2 500 - 12 000

Uplatnění naší produkce

Testování vhodnosti použití technologie DO v průmyslových aplikacích

Mobilní varianta dekantačních odstředivek PBS představuje unikátní řešení pro otestování odvodnitelnosti kalů a průmyslových suspenzí přímo v provozu. Náš přívěs s dekantační odstředivkou dle zvoleného typu může přijet k vám, abyste na místě otestovali funkčnost tohoto řešení ve vaší výrobní technologii.

Komunální ČOV a řešení havarijních situací

Mobilní dekantační odstředivky PBS se uplatňují pro odvodnění kalů v čistírnách odpadních vod, které nemají vyřešenou kalovou koncovku. Naše odstředivky využívají jak obce, tak svazky obcí nebo případně i provozovatelé většího počtu menších ČOV. 
Mobilní varianta dekantační odstředivky PBS je také ideální řešení pro překlenutí doby, kdy stávající kalová koncovka nemůže plnit svoji funkci na 100%. Například je-li ČOV přetížená nebo v rekonstrukci, nebo také například v případě havárie stávající separační technologie v průmyslové aplikaci.

Servis, náhradní díly, generální opravy dekantačních odstředivek

Zajišťujeme jak záruční, tak pozáruční servis dekantačních odstředivek jak v rámci servisních smluv, tak v případě havarijních stavů. 

Jsme schopni provádět všechny typy servisů od generálních oprav po preventivní kontroly strojů. Naše portfolio služeb v oblasti servisu dekantačních odstředivek zahrnuje činnosti od prodeje náhradních dílů, přes telefonické poradenství až po generální opravy strojů.