cz
Kontaktujte nás
Tomáš Chaloupka
Tomáš Chaloupka
Tomáš Chaloupka
Ředitel kvality

Nedestruktivní zkoušení

Nedestruktivní testování provádíme na pracovištích splňujících nejpřísnější požadavky na kvalitu.
  • Kapilární zkouška (penetrační zkouška)
  • Radiografická zkouška (RTG zkouška)
  • Magnetická zkouška
PBS.TopImage.Btn.Scroll
Defektoskopické zkoušky prováděné v PBS jsou certifikovány podle mezinárodně uznávané certifikace NADCAP a dalšími certifikačními orgány. Provádění nedestruktivní defektoskopie je zabezpečeno personálem certifikovaným dle evropského standardu EN ISO 9712 a dle standardu pro letecký průmysl NAS410/EN4179.

PBS disponuje interním L3 a interním auditorem NDT procesů pro všechny uvedené NDT metody a dále 14 pracovníky certifikovanými jako L2.

Parametry resp. druhy zkoušek

Kapilární zkouška

Kapilární zkouška je NDT zkouška využívaná pro identifikaci trhlin a vad na zkoušeném povrchu. Kapilární zkoušku provádíme v linkách s použitím fluorescenčních prostředků (penetrantů) od střední citlivosti až po velmi vysokou citlivost. S penetranty o vysoké a velmi vysoké citlivosti lze zkoušet kusy do velikosti 400 mm.

Za použití penetrantů o střední citlivosti provádíme penetrační zkoušky kusů o průměru do 700 mm a výšce do 400 mm.

Rozměrnější výrobky lze zkoušet přenosnými fluorescenčními, nebo přenosnými penetračními prostředky.
Kapilární zkouška svarů se provádí zpravidla přenosnými penetračními prostředky.


Radiografická zkouška

  • RTG zkoušku neboli prozařování kovových či nekovových látek provádíme v PBS filmovou nebo digitální radiografií se stacionární RTG lampou YXLON 450 kV (reálná prozářitelnost při zachování citlivosti cca 75 mm Fe).
  • Filmová radiografie – RTG lampa YXLON 450 kV, filmy třídy D2 – D7, rozměry do 35x43 cm.
  • Automatické vyvolávání. Počítačová radiografie  - folie U, S, rozměry 35x43 cm, skener CR Flex.


Magnetická zkouška

Tento typ nedestruktivní zkoušky je vhodný pro odhalení trhlin a vad na zkoušeném povrchu. Magnetická zkouška se provádí na stacionárním magnetizéru FWDC s použitím fluorescenční magnetické suspenze. Maximální rozměr výrobku zkoušeného stacionárním magnetizérem je omezen na 20mm průměru a 600 mm délky součásti. Zkoušky svarů a rozměrnějších výrobků jsou prováděny magnetickým jhem AC.

Proč s námi?

Certifikace NADCAP

Certifikace NADCAP

Splnění těch nejpřísnějších požadavků na kvalitu prováděné defektoskopie v PBS dokazuje získaná akreditace NADCAP.
Kvalifikovaný a zkušený personál

Kvalifikovaný a zkušený personál

Všechny prováděné zkoušky v rámci nedestruktivního testování provádí v PBS spolehlivý a zkušený personál.