Výzkum a vývoj v PBS

Participace na inovativních projektech, nové strojní vybavení a neustále se vzdělávající personál jsou zárukou nepřetržitého vývoje společnosti PBS.
PBS.TopImage.Btn.Scroll
Cílem společnosti PBS je v maximální možné míře uspokojovat potřeby našich zákazníků a mít náskok před konkurencí. Abychom naše vize naplnili, zařadili jsme výzkum a vývoj jako nedílnou součást našeho výrobního procesu. Pravidelně investujeme do nejmodernějších technologií, které umožňují prodlužovat životnost a zlepšovat výkonnostní parametry našich produktů i naše služby.
 
30
Projektů
50
Pracovníků R&D
10 %
Investic z obratu
17
Patentů a užitných vzorů
5
Oblastí inovací

PBS - prozákaznicky orientovaná společnost

Vývoj a inovace v souladu s očekáváním zákazníků jsou jednoznačně hlavními motory úspěchu společnosti PBS jak v oblasti letectví tak na energetickém trhu či v segmentu kryogeniky. Jednotlivá vývojová oddělení proto patří mezi nejsilnější části naší společnosti. Samozřejmostí je úzká spolupráce R&D oddělení s obchodně marketingovými týmy, které pravidelně sledují aktuální trendy v tržních oborech našeho podnikání a jako ambasadoři přenáší zákaznické požadavky a výsledky tržních analýz do společnosti PBS. Vývoj nových produktů i dosažení lepších parametrů těch stávajících jsou zárukou budoucího růstu nás i našich zákazníků.