Elektrárna Wrexham, UK

Společnost PBS ENERGO, a.s., tradiční výrobce parních a plynových expanzních turbín získala kontrakt na dodávku kompletní spalovny dřevního odpadu ve Welsu u města Wrexham v hodnotě půl miliardy korun. Společně se svojí sesterskou firmou První brněnskou strojírnou, a.s. nyní dodává kompletní realizaci na klíč. 

Poté, když se První brněnská strojírna, a.s., jako tradiční výrobce kotlů stala znovu členem skupiny PBS GROUP, a.s., zahájily obě společnosti jednotné marketingové a obchodní aktivity za účelem spojení svých výrobních programů. Toto úsilí bylo korunované úspěchem.
„Zákazníka i investora jsme museli přesvědčit o našich kvalitách vlastními referencemi v oblasti dodávek kotlů i turbín a zároveň schopností vypořádat se s problematikou dodávek v souladu s britskými standardy. Zcela rozhodující byly také naše reference kotlů pro spalování identického paliva v Německu,“ uvedl generální ředitel PBS ENERGO, a.s. Ing. Karel Jelínek.

PBS Brno v rámci této zakázky provede návrh, výrobu a výstavbu nového parního kotle, spalujícího kontaminovaný dřevní odpad. Roštový kotel o kapacitě 25 t/h bude mít účinnost 92 %, vysokou spolehlivost a integrované řízení emisí SO2 a NOx. Ve spalovně bude pracovat kondenzační odběrová turbína o nominálním svorkovém výkonu 5,4 MWe. Celkově blok vyrobí 34 GWh zelené elektřiny za rok. Předpokládá se roční snížení produkovaných emisí COna britských ostrovech o 6 tisíc tun. Teplárna zajistí trvalou práci pro 15 pracovníků plus další desítku míst v oblasti přípravy a logistiky paliva.