Heliové expanzní turbíny

Heliové expanzní turbíny

PBS kryogenní turbíny jsou primárně navržené pro expanzi inertních plynů např. helium, dusík, argon, vzduch apod. ve zkapalňovači plynů.
  • Snadná regulace
  • Vysoká účinnost
  • Uložení rotoru na plynových dynamických ložiscích
  • Dlouhodobý a bezporuchový provoz
  • Turboexpandéry HEXT / CTE 100, HEXT / CTE 200 a HEXT / CTE 300
PBS.TopImage.Btn.Scroll
Odebíraná tepelná energie plynu je v turbíně prostřednictvím turbínového kola transformována na mechanickou energii hřídele. Tato mechanická energie je poté pomocí integrované vířivé brzdy převedena na tepelnou, která je dále odvedena mimo turbínu pomocí chladicí kapaliny.

PBS expanzní turbíny mají unifikované konstrukční uspořádání, díky němuž je možné vždy rychle reagovat na požadavky zákazníka na různé vstupní i výstupní parametry expandujícího plynu.

Hlavní předností PBS expanzních turbín je velice snadná a přesná regulace otáček pomocí vířivé brzdy a také dlouhodobý bezporuchový a bezúdržbový provoz především díky uložení rotoru na plynových dynamických ložiscích.
 

Parametry kryogenních turbín   

Hlavní parametry  HEXT/CTE 100  HEXT / CTE 200 HEXT / CTE 300
Chladicí výkon 0,1 - 3 kW 2 - 16 kW 10 - 100 kW
Hmotnostní tok** 4 - 150 g/s 150 - 600 g/s 300 - g/s
Max otáčky za min. 360 000 180 000 100 000
Max. vstupní tlak 1,8 Mpa 2,8 Mpa 5 Mpa
Vstupní teplota 6 - 150 K 6 - 150 K 6 - 150 K
Průměr turbínového kola 9 - 20 mm 20 - 50 mm 30 - 100 mm
Typy ložisek Aerodynamický Aerodynamický Aerodynamický
Konfigurace turboexpandéru Vířivá brza Vířivá brzda / Generátor* Generátor* / Kompresor*

Proč s námi?

Různé pracovní plyny

Různé pracovní plyny

PBS kryogenní turbíny se používají ve výzkumu nebo v průmyslu jako aktuátory pro zkapalňování hélia, dusíku, argonu apod.
Vysoký počet vyrobených jednotek

Vysoký počet vyrobených jednotek

Jednoduchá koncepce, snadná ovladatelnost a spolehlivý chod zajišťují uplatnění jak u předních kryogenních výrobců, tak také ve výzkumných institucích a univerzitách na různých zkapalňovačích a experimentálních zařízeních.

Servis kryogenní techniky

PBS zajišťuje přímou i nepřímou podporu pro všechny své kryogenní výrobky v rámci instalace, uvedení do provozu a následného servisu. 

V případě potřeby realizujeme servisní zásahy u zákazníka. 
Nabízíme rovněž odborná technická školení servisních pracovníků.