Kontaktujte nás
Jana Onderková
Jana Onderková
Jana Onderková
Obchodní oddělení | energetika

Parní protitlakové turbíny

PBS.TopImage.Btn.Scroll

Parní protitlakové turbíny STG I a STG II a axiální mnohastupňové trubíny TG

Máme ve výrobním programu moderní parní turbíny jedno (STG I) a dvoustupňové (STG II) a taktéž mnohostupňové axiální protitlakové turbíny TG. Tyto točivé stroje slouží k redukci tlaku páry a uplatnění najdou v energetických blocích tepláren, spaloven, v průmyslu a dalších oblastech. Protitlakové turbíny mohou pohánět elektrický generátor, ale i sloužit k mechanickým pohonům – kompresory, čerpadla, ventilátory.  

 

Parní protitlakové turbíny STG I

Vybaveny pouze jedním stupněm turbíny umístěným na převislém konci hřídele a jsou vybaveny pouze jednou ucpávkou. Stupeň turbíny je prováděn ve dvou základních modifikacích – radiální stupeň a axiální stupeň. Alternativně je používán parciální ostřik oběžného kola. Vynikají vysokou účinností ve srovnání s konkurenčními turbínami téhož provedení díky širokému sortimentu speciálně navrhovaných turbínových stupňů.
 

Parní protitlakové turbíny STG II

Jsou ve dvouhřídelovém provedení s vysokotlakým a nízkotlakým modulem STG I, které jsou spojeny v sérii a vhodné i pro dvojtlaké parní kotle, neboť umožňují přívod páry do turbíny na dvou tlakových úrovních.
Vybaveny jedním stupněm turbíny na každé hřídeli. Stupně jsou ve dvou základních modifikacích – radiální a axiální. Turbíny vynikají vysokou účinností ve srovnání s konkurenčními turbínami téhož provedení a konkurují i mnohostupňovým axiálním turbínám v parametrech a cenách díky širokému sortimentu speciálně navrhovaných turbínových stupňů.
 

Parní protitlakové turbíny TG

Jedná se o standardní axiální mnohastupňové turbíny zařazované do energetických bloků k výrobě elektrické energie a k mechanickým pohonům. Dle požadavku mohou být vybaveny jedním regulovaným a jedním neregulovaným odběrem. Mohou pracovat i v režimu s potlačenou kondenzací (využití v teplárenství).  Parametry

Technické parametry Parní protitlakové turbíny STG I Parní protitlakové turbíny STG II Parní protitlakové turbíny TG
Vstupní pára tlak do 6,5 MPa, teplota do 485 °C, průtočné množství do cca 60 t/h tlak do 6,5 MPa, teplota do 485 °C, průtočné množství do cca 60 t/h tlak do 6,5 MPa, teplota do 485 °C, průtočné množství do 100 t/h 
Výstupní pára tlak do 2,5 MPa tlak do 2,5 MPa tlak do 2,5 MPa
Odběr páry   Jeden regulovaný nebo neregulovaný z převodního potrubí mezi
vysokotlakým a nízkotlakým modulem
1 regulovaný, 1x neregulovaný 
Regulace dýzová, popř. škrticí regulace nebo natáčivými rozváděcími lopatkami dýzová, popř. škrticí regulace nebo natáčivými rozváděcími lopatkami  dýzová
Spojkový výkon do 6 MW do 1 -10 MW  do 12 MW
Použití dodávány na společném rámu s převodovkou, popř. i s poháněným strojem pohon el. generátoru, kompresoru, čerpadla, ventilátoru dodávány na společném rámu s převodovkou, popř. i s poháněným strojem. Ve speciálních provedeních používány pro přímý pohon vysokootáčkových turbokompresorů (bez převodovky) pohon el. generátoru, kompresoru, čerpadla. Ve speciálních provedeních používaný pro přímý pohon vysokootáčkových turbokompresorů (bez převodovky)

Uplatnění v produkci

Parní turbína DEZA

Dodávka parní turbíny o výkonu 10,8 MWe sestávající se ze dvou protitlakových turbín typu STG I v tandemovém uspořádání sloužící pro pohon společného generátoru. Tandemové uspořádání umožnilo plně splnit požadavky zákazníka na provozní režimy.

Parní protitlaková turbína STG II Sokolov 

Dodávka parní protitlakové turbíny STG II sestávající se ze dvou turbínových modulů umístěných na společné převodovce sloužící pro pohon synchronního generátoru o výkonu 2,7 MWe. První turbínový stupeň je vybaven dýzovou regulací zajišťující široký provozní rozsah při dodržení vysoké účinnosti.

Proč s námi?

Vysoká účinnost

Vysoká účinnost

Protitlakové turbíny značky PBS jsou spolehlivé a známé především vysokou deklarovanou účinností a univerzálním využitím.
Konstrukce turbín na míru

Konstrukce turbín na míru

Modulové uspořádání turbín s vysokootáčkovou převodovkou umožňuje návrh a výrobu zařízení pro konkrétní použití.

Servis, náhradní díly a generální opravy energetických zařízení

Svým zákazníkům nabízíme komplexní rozsah servisních služeb turbosoustrojí.

Zajišťujeme veškeré opravy a to v rámci revizí, ale i mimo tento rámec při náhle vzniklých poruchách či haváriích. Svým rozsahem lze prováděné opravy turbín označit od středních oprav jednotlivých komponent až po generální opravy stroje včetně pomocných zařízení.