SAFÍR 5K/G Z8

PBS.TopImage.Btn.Scroll

Safír 5K/G Z8

SAFÍR 5K/G Z8 je pomocná energetická jednotka určená primárně k dodávce střídavého proudu pro startování hlavních motorů a dodávce do palubní sítě.

Pomocná energetická jednotka obsahuje veškeré příslušenství (generátor střídavého proudu není v současné době standardně dodáván) nezbytné pro bezpečný provoz a okamžitou i dlouhodobou diagnostiku jednotky.

Teplota výfukových plynů, otáčky a další ukazatele jsou neustále monitorovány. Stav paliva a olejového filtru je signalizován. Všechna data jsou zaznamenána kontrolní řídicí jednotkou vybavenou komunikačním rozhraním RS 422. Tato pomocná energetická jednotka byla certifikována pro civilní letectví agenturou EASA dle CS-APU a agenturou CAAC dle TSO-C77b.

Technické parametry

Základní technické parametry Metrické jednotky Imperiální jednotky
Nominální výkon 40 kVA 40 kVA
Dodávka elektrické energie 3x 115 V / 200 V / 400 Hz 3x 115 V / 200 V / 400 Hz
Hmotnost 74,5 kg 164.25 lb
Výška x šířka 398 x 520 mm 15.6 x 20.4 in
Délka 638 mm 25.1 in
Max. výška 6 000 m 19,700 ft

Klíčové parametry

  • Nepřetržitý provoz 6 hodin
  • Vysoká spolehlivost
  • Dlouhá životnost
  • Snadná údržba
  • Ekologická drenáž paliva
  • Optimalizovaná signalizace stavu provozních kapalin

Proč s námi?

Snadná údržba

Snadná údržba

Stejně jako u ostatních typů pomocných energetických jednotek společnosti PBS je také v případě jednotky Safír 5K/G Z8 snadná udržba.
Ekologická drenáž paliva

Ekologická drenáž paliva

Výhodou této pomocné energetické jednotky je rovněž optimalizovaná signalizace stavu provozních kapalina a ekologická drenáž paliva.

Servis, náhradní díly a generální opravy letecké techniky

Poskytujeme služby nejvyšší kvality pro všechny uživatele našich produktů letecké techniky.

Dlouhodobě pracujeme na prodlužování životnosti našich produktů např. zaváděním nových technologií při výrobě nejvíce exponovaných dílců. Naše turbnínová letecká zařízení získávají pravidelně velmi dobré reference.