Kontaktujte nás
Jana Onderková
Jana Onderková
Jana Onderková
Obchodní oddělení | energetika

Expanzní plynové turbíny

PBS.TopImage.Btn.Scroll

Expanzní turbíny ETG I a ETG II

Slouží k energeticky efektivní redukci tlaku plynu v regulačních a předávacích stanicích plynovodních sítích a v chemických provozech.

Tyto turbíny jsou určeny pro provoz se zemním plynem, koksárenským plynem, studeným a horkým vzduchem a dusíkem, CO2 a s médii Rankinova organického cyklu a slouží k výrobě elektrické energie.
Zajišťují rychlou a přesnou regulaci výstupního tlaku, minimální úniky plynu ucpávkami hřídelů a bezpečnost provozu v rizikovém prostředí s nebezpečím výbuchu.

V případě práce s rizikovými plyny jsou vybaveny DGS ucpávkou (Dry Gas Seal) od renomovaných výrobců. Dodávány na společném rámu s převodovkou, popř. i s poháněným strojem.
V případě expanzních turbín pracujících se zemním plynem dodáváme i obtokovou trať se speciálním rychlootevírajícím se ventilem, která nahrazuje turbínu při jejím náhlém odstavení a zařízení zajišťující předehřev plynu před jeho vstupem do turbíny.
Je totiž nutné zajistit, aby teplota plynu vystupujícího z turbíny byla kladná, 5 – 40 °C podle požadavku zákazníka. K ohřevu plynu lze využít také teplo z chladiče oleje turbíny a z chladiče generátoru prostřednictvím dalšího výměníku tepla, který je zařazen před hlavní ohřívák plynu.
 
Tím se zvyšuje výroba elektrické energie nebo se zmenšují náklady na ohřev plynu. Pro chlazení mazacího oleje turbíny, popř. i generátoru není v tom případě zapotřebí okruh chladicí vody.
Expanzní turbíny jsou blízké svým uspořádáním parním turbínám STG I a STG IIOdlišnosti jsou především v použitých materiálech, v konstrukci průtočných částí a vnějších ucpávek na hřídeli.
V závislosti na vstupních a výstupních parametrech průtočného média je často využívána regulace natáčením rozváděcích lopatek, která umožňuje dosáhnout optimální účinnosti v širokém rozsahu  průtočného množství plynu a zajistit maximalizaci výroby elektrické energie i při silně kolísající tlakové úrovni expanze plynu v turbíně.

Samozřejmostí jsou dodávky nezbytných certifikátů a revizí. Turbíny dodáváme s instalací, jak do strojovny, tak i pro venkovní provedení.

Expanzní turbíny ETG I

Typová řada jednohřídelových turbín vybavených pouze jedním stupněm turbíny na převislém konci hřídele ve dvou základních modifikacích – radiální a axiální.
Vynikají vysokou účinností ve srovnání s konkurenčními turbínami téhož provedení díky širokému sortimentu speciálně navrhovaných turbínových stupňů.
 

Expanzní turbíny ETG II

Jsou ve dvouhřídelovém provedení s vysokotlakým a nízkotlakým modulem ETG I, které jsou spojeny v sérii. Vybaveny jedním stupněm turbíny na každé hřídeli. Stupně jsou ve dvou základních modifikacích – radiální a axiální. Turbíny vynikají vysokou účinností ve srovnání s konkurenčními turbínami téhož provedení a konkurují i mnohostupňovým axiálním turbínám v parametrech a cenách díky širokému sortimentu speciálně navrhovaných turbínových stupňů.

Parametry

Technické parametry Expanzní turbíny ETG I Expanzní turbíny ETG II
Vstupní plyn tlak do 6,5 MPa., teplota max. 550 °C, průtočné množství do cca 150 tis. Nm3/hod tlak do 6,5 MPa., teplota max. 550 °C, průtočné množství do cca 300 tis. Nm3 /hod
Regulace dýzová, popř. škrticí regulace jedním regulačním ventilem dýzová, popř. škrticí regulace jedním regulačním ventilem
Spojkový výkon do 6 MW do 10 MW
Výstupní plyn tlak do 3,5 MPa tlak do 3,5 MPa
Ohřev plynu v provedení turbíny pro zemní plyn je ohřev plynu zajišťován obvykle před vstupem plynu do turbíny v provedení turbíny pro zemní plyn je ohřev plynu zajišťován alternativně jedním ohřívákem před vstupem plynu do turbíny nebo ve dvou ohřívácích, kdy druhý je umístěn do převodního potrubí.

 

 

Expanzní turbína Pulawy

Dodání expanzní plynové turbíny typu ETG I do Pulaw (Polsko). Turbína slouží k redukci tlaku zemního plynu z 37 bar na 7 bar při průtoku 18 000 Nm3/h. Elektrický výkon je 540 kWe.  

Expanzní turbína JHP Brno

Dodání expanzní plynové turbíny typu ETG II do Jihomoravské plynárenské. Turbína slouží k redukci tlaku zemního plynu z 26 bar na 4,5 bar při průtoku 36 000 Nm3/h. Elektrický výkon dosahuje 1560 kWe.

Servis, náhradní díly a generální opravy energetických zařízení

Svým zákazníkům nabízíme komplexní rozsah servisních služeb turbosoustrojí.

Zajišťujeme veškeré opravy a to v rámci revizí, ale i mimo tento rámec při náhle vzniklých poruchách či haváriích. Svým rozsahem lze prováděné opravy turbín označit od středních oprav jednotlivých komponent až po generální opravy stroje včetně pomocných zařízení.