Kontaktujte nás
Jana Onderková
Jana Onderková
Jana Onderková
Obchodní oddělení | energetika

Pohonové turbíny

PBS.TopImage.Btn.Scroll

Jednoduché jednohřídelové jednostupňové turbíny

Jsou určené pro pohony čerpadel, turbokompresorů, ventilátorů, mlýnů a drtičů, případně je lze použít i pro pohon elektrického generátoru.

Turbína je s poháněným strojem spojena převážně přímo, tedy bez převodovky. Při nízkých otáčkách poháněného stroje a při potřebě vyšší účinnosti je používána převodovka. Osazeny jedním stupněm turbíny umístěným mezi ložisky hřídele a dvěma ucpávkami s uhlíkovými kroužky. Stupeň turbíny je prováděn s parciálním ostřikem oběžného kola ve dvou základních modifikacích – rovnotlaký axiální stupeň a Curtisův stupeň. Turbíny jsou určeny pro dlouhotrvající provoz i pro záskokový provoz s velmi rychlými starty z teplého pohotovostního stavu a zatížením na plný výkon během několika vteřin.


Parní pohonová turbína PC 750 (API 611)

Moderní jednostupňová turbína, jejíž provedení splňuje všechny požadavky normy API 611, např. vstup a výstup páry ve spodní polovině skříně, dynamicky tuhý rotor (kritické otáčky jsou výrazně vyšší než maximální provozní a vypínací otáčky). Mazání ložisek přetlakovým olejem dodávaným olej. čerpadlem. Turbína je nabízena alternativně s převodovkou i bez ní pro přímý pohon.

Je umístěna na společném rámu s převodovkou a poháněným strojem.
Turbína vyvinutá v letech 2014-2016 vyniká vysokou účinností, a tedy nízkou měrnou spotřebou páry na 1kW spojkového výkonu a dále možností provozu s velmi vysokým tlakem výstupní páry.
 
Technické parametry PC 750
Vstupní pára: tlak do 12 MPa, teplota do 535 °C
Výstupní pára: tlak do 2,6 MPa
Regulace: škrcením jedním regulačním ventilem a s využitím přetěžovacího ventilu
Spojkový výkon: do 2,2 MW

Parní pohonové turbíny typu PC, Mv a PCPL 

Tyto turbíny vychází z naší konstrukční tradice. Vstup páry je obvykle v horní polovině skříně, výstup v dolní polovině skříně. Mazání ložisek bývá kroužkové bez potřeby olejového čerpadla anebo s tlakovým mazáním. Regulace škrtící nebo dýzová. Parní turbína PCPL 700 má integrovanou převodovku.
 
Technické parametry Jednotky Mv
400, 550, 700
PC 400 PC 850 PCPL 700
Spojkový výkon: kW 10-700     40-200     700-1800     750
Otáčky: 1/min 1450-4500       1450-4500       1450-4500       1000-1500
Vstupní pára: bar a  9-45 9-45 60-100 10-45
Teplota páry: °C 200-460     200-460     400-545     200-460
Výstupní pára: bar a 1-7 1-7 1-16 1-16

 

Mnohostupňové turbíny pro pohon 

Jako pohonové turbíny jsou taktéž používány mnohostupňové axiální kondenzační a protitlakové turbíny. Naše kondenzační turbíny slouží i pro pohon převodového kompresoru u v Polsku nebo přímo pohání kompresor v Maďarsku.
 

Uplatnění v produkci

Parní turbína Nitrogenmüvek

Parní kondenzační turbína o výkonu 4,2 MW a otáčkách až 13 000 rpm pohání vzduchový kompresor.

PC 750 Cameron 

Parní turbína splňující normu API 611 pohání kompresor v Indii. Spojkový výkon turbíny je 2,2 MW.

Servis, náhradní díly a generální opravy energetických zařízení

Svým zákazníkům nabízíme komplexní rozsah servisních služeb turbosoustrojí.

Zajišťujeme veškeré opravy a to v rámci revizí, ale i mimo tento rámec při náhle vzniklých poruchách či haváriích. Svým rozsahem lze prováděné opravy turbín označit od středních oprav jednotlivých komponent až po generální opravy stroje včetně pomocných zařízení.