Pohonové turbíny

Jednoduché jednohřídelové jednostupňové turbíny určené pro pohony čerpadel, turbokompresorů, ventilátorů, mlýnů a drtičů, případně je lze použít i pro pohon elektrického generátoru.
  • Turbíny jsou optimalizované podle norem API
  • Kompaktní řešení na jednom společném rámu s převodovkou
PBS.TopImage.Btn.Scroll
Turbína je s poháněným strojem spojena převážně přímo, tedy bez převodovky. Při nízkých otáčkách poháněného stroje a při potřebě vyšší účinnosti je používána převodovka. Osazeny jedním stupněm turbíny umístěným mezi ložisky hřídele a dvěma ucpávkami s uhlíkovými kroužky. Stupeň turbíny je prováděn s parciálním ostřikem oběžného kola ve dvou základních modifikacích – rovnotlaký axiální stupeň a Curtisův stupeň. Turbíny jsou určeny pro dlouhotrvající provoz i pro záskokový provoz s velmi rychlými starty z teplého pohotovostního stavu a zatížením na plný výkon během několika vteřin.

Parametry turbín

Typová řada parních pohonových turbín PC a Mv, Mz

Vstup páry v horní polovině skříně, výstup v dolní polovině, kroužkové mazání ložisek bez potřeby olej. čerpadel. Regulace škrcením nebo dýzová.
 
Technické parametry Jednotky Mv
400, 550, 700
Mz 550 PC 400 PC 850
Spojkový výkon: kW 10-700     80-500     40-200     700-1800    
Otáčky: 1/min 1450-4500       1450-3500       1450-4500       1450-4500      
Vstupní pára: Bar a  9-45 23-45 9-45 60-100
Teplota páry: °C 200-460     300-460     200-460     400-545    
Vstupní pára: Bar a 1-7 7-16 1-7 1-16
 

Parní pohonová turbína PC 750 (API 611)

Moderní jednostupňová turbína, jejíž provedení splňuje všechny požadavky normy API 611, např. vstup a výstup páry ve spodní polovině skříně, dynamicky tuhý rotor (kritické otáčky jsou výrazně vyšší než maximální provozní a vypínací otáčky). Mazání ložisek přetlakovým olejem dodávaným olej. čerpadlem. Turbína je nabízena alternativně s převodovkou i bez ní pro přímý pohon.

Je umístěna na společném rámu s převodovkou a poháněným strojem.
Turbína vyvinutá v letech 2014-2016 vyniká vysokou účinností, a tedy nízkou měrnou spotřebou páry na 1kW spojkového výkonu a dále možností provozu s velmi vysokým tlakem výstupní páry.
 
Technické parametry PC 750
Vstupní pára: tlak do 12 MPa., teplota do 535 °C
Výstupní pára: tlak do 2,6 MPa
Regulace: škrcením jedním regulačním ventilem a s využitím přetěžovacího ventilu
Spojkový výkon: do 2,2 MW

Proč s námi?

Efektivní pohon elektrických generátorů

Efektivní pohon elektrických generátorů

Turbíny speciálně vyvinuté pro pohon široké škály zařízení. Výhodou je kompaktní velikost doprovázená vysokou spolehlivostí.
Dodávka na rámu s poháněným zařízením

Dodávka na rámu s poháněným zařízením

Optimálním řešením pro usnadnění přepravy a následně i montáže a obsluhy na místě dodávky je uložení celého kompletu na jednom rámu.

Servis, náhradní díly a generální opravy energetických zařízení

Svým zákazníkům nabízíme komplexní rozsah servisních služeb turbosoustrojí, kotlů a kotelních ostrovů.

Zajišťujeme veškeré opravy a to v rámci revizí, ale i mimo tento rámec při náhle vzniklých poruchách či haváriích. Svým rozsahem lze prováděné opravy turbín označit od středních oprav jednotlivých komponent až po generální opravy stroje včetně pomocných zařízení.