20 destinací, 18 různých zemí a 4 kontinenty

Procestovali jsme svět veletrhů a zanechali svůj otisk na každém kroku, přinášíme inovace a posilujeme naše obchodní vazby.
20 destinací, 18 různých zemí a 4 kontinenty
V roce 2023 jsme se opět intenzivně věnovali účasti na mezinárodních veletrzích, které pro naši firmu představují skvělou příležitost ukázat se na nových místech. Naši zástupci se účastnili celkem 20 různých veletrhů, soustředěných na letectví, obranný průmysl a kryogeniku v 18 zemích po celém světě – od Německa přes Státy arabského poloostrova až po Indii nebo Japonsko. Na každém z těchto veletrhů jsme se prezentovali se stejnou energií a nasazením.

Zvláštní pozornost jsme věnovali Paris Air Show, kde jsme měli největší zastoupení, přestavili jsme novou generaci APU, PBS APU SPARK40 a podepsali strategické Memorandum o porozumění s firmou Pratt & Whitney.

S velkým očekáváním se těšíme na rok 2024 a na nové příležitosti a výzvy, které nám tento rok přinese. Jsme odhodláni pokračovat v naší úspěšné účasti na mezinárodních veletrzích a posilovat naše obchodní vztahy po celém světě.