Strojírenství nás baví a naše úspěchy dokazují, že s českými strojaři musí svět i do budoucna počítat

PBS Group je skupina strojírenských firem, která celosvětově působí v oblasti letectví, energetiky, přesného lití a kryogeniky. Je špičkovým světovým výrobcem hi-tech turbínových jednotek, komponentů pro letecký průmysl, řešení pro energetiku a kryogeniku. 
 
Strojírenství nás baví a naše úspěchy dokazují,  že s českými strojaři musí svět i do budoucna počítat
Určuje trendy v oboru, které přebírá světová konkurence. „Příběh úspěchu PBS je také příběhem osobních úspěchů našich zaměstnanců“, říká Miloslav Kafka, výkonný ředitel společnosti PBS Group, a.s., která se pyšní 200letou historií značky.

Být 200 let na trhu ve strojírenství, tím se může chlubit jen pár světových značek. Příběh PBS bude jistě zajímavý.
Historie naší společnosti začala ve Šlapanicích u Brna, kde Johann Reiff v roce 1814 založil společnost, jejíž značka nás reprezentuje dodnes. Již od počátku se jednalo o strojírenskou výrobu, tehdy konkrétně o výrobu parních strojů pro textilní průmysl. Postupně to byly stále sofistikovanější turbínová zařízení. Dnes vyrábíme i turbíny, které se točí rychlostí až 360 000 otáček za minutu. A právě neustálý vývoj a rozšiřování portfolia produkce je to, co nás drží na trhu již dvě století.

Říkáte, že světový úspěch společnosti je i příběhem úspěchu vašich zaměstnanců. Jak to myslíte?
Jsem přesvědčen, že obojí je úzce provázáno. Vyrábět špičkové, světově konkurenceschopné výrobky v oblastech, jako je letecká výroba, energetika nebo kryogenika, není možné bez kvalitních, loajálních zaměstnanců, kteří jsou ochotni na sobě pracovat, neustále se vzdělávat, rozvíjet se a ztotožnit svůj profesionální růst s rozvojem společnosti. A na vedení společnosti pak naopak je potenciál, který ve svých zaměstnancích má, dále rozvíjet, investovat do nich, podporovat kreativitu. Bez toho všeho dnes není možné na celosvětovém trhu uspět. A přesně to nabízíme našim zaměstnancům , ať už jde o profese technické, obchodní a jiné.
Za našimi úspěšnými výrobky stojí příběhy konkrétních lidí, konstruktérů, dělníků, obchodníků. Těm nejlepším chceme skutečně otevřít svět.

To zní jako lákavá nabídka. Jaká je tedy dnešní podoba PBS Group?
Skupina PBS Group a.s. vznikla s jasnou vizí pomoci přetvořit úspěšné strojírenské podniky ve skutečně moderní mezinárodní společnost, zaměřenou především na špičkové výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Dnes jsme prosperující společností, silně exportně nastavenou, se skutečně mezinárodním týmem zaměstnanců, vlastní vývojovou základnou a pobočkami po celém světě.

O co se opírá současné výrobní portfolio PBS?
Můžeme se opřít o poctivou strojařinu, kterou je PBS proslulá, navázat na úspěchy předcházejících desetiletí. A o to, že dělat poctivou a dobrou strojařinu lidi v PBS vždycky bavilo. Přijďte se podívat a zjistíte, že je to pravda i nyní. Ale abych byl konkrétní, skupina se prosazuje v leteckém průmyslu, energetice a ve slévárenství. Dominantní je letecká výroba, kde se aktuálně jedná především o vývoj, výrobu a testování pomocných energetických jednotek, zjednodušeně řečeno startovacích systémů pro různé typy letounů a vrtulníků.  Na počátku milénia jsme produkci rozšířili také o výrobu leteckých motorů, které nacházejí uplatnění například v různých typech bezpilotních aplikací. Dlouhodobě spolupracujeme například se společností Aero Vodochody Aerospace a.s., naše technologické celky jsou součástí i nového cvičného stroje L-39NG. Součástí naší vize je rovněž navýšení leteckých kooperací s předními světovými leteckými výrobci. Důležitou a vlastně původní produkcí PBS je pak stále inženýring v oblasti energetiky.

Zaznělo slovo kryogenika. Co všechno si má uchazeč o práci v PBS za tím představit?
Začněme třeba takto. Typické otáčky motoru v autě jsou kolem 3000 až 5000 otáček za minutu. V proudovém leteckém motoru už jsme na nějakých 50 000 otáčkách (to taky umíme) a naše kryogenní turbíny, které jsou srdcem zařízení ke zkapalňování plynů, jako je helium, dusík nebo vodík běhají až k 360 000 otáčkám za minutu. To už je přece zajímavá strojařina. A s nastupujícím rozvojem využití vodíku jako efektivního zdroje energie se pro nás a naše zaměstnance otevírá docela zajímavá budoucnost. O Velkém hadronovém urychlovači částic ve švýcarském CERNu asi většina technicky založených čtenářů přinejmenším slyšela. A PBS se může pochlubit tím, že naše kryogenní zařízení tam úspěšně používají již řadu let.

Říkal jste, že jste dnes mezinárodní společností. Kde všude PBS působí?
Dá se říci, že PBS Group a.s. dnes působí celosvětově. V posledních létech výrazně investujeme do rozvoje obchodu. Nespoléháme se jen na stávající trhy, ale velmi intenzivně vyhledáváme příležitosti na trzích nových. Loni jsme například založili dceřinou společnost PBS INDA, která hájí naše zájmy na tomto druhém nejlidnatějším trhu. O několik let dříve jsme založili společnost PBS AEROSPACE, která má za cíl rozšířit uplatnění naší produkce v USA. Vlastní zastoupení máme v celé řadě zemí dalších kontinentů. Takže těm, kteří mají zájem ať už o strojařinu nebo obchod a jsou ochotni na sobě pracovat, skutečně dokážeme otevřít dveře do světa.
Více o podmínkách i o aktuálních volných pozicích se dozvíte na www.pbs.cz/kariera.

Co byste vzkázal případným zájemcům o práci v PBS?
Dlouhodobě rostoucí ekonomické výsledky, v kombinaci s lukrativními obory jako je letectví a energetika z PBS dělá společnost zajímavou pro každého, kdo chce růst i personálně. Jsme aktivní a úspěšní v oborech, které budou v popředí světového zájmu i v následujících desetiletích. Přijďte rozšířit naše řady a buďte i vy mezi technologickou špičkou.
 
Článek byl otištěn v Hospodářských novinách dne 20. 12. 2021, náhled je možné vidět zde