V soutěži VIZIONÁŘI 2020 byla oceněna společnost PBS za vývoj nové slitiny

V soutěži VIZIONÁŘI 2020 byla vyznamenána První brněnská strojírna oceněním za vývoj inovativní slitiny pro letecké proudové motory a turbodmychadla, cenu udělila společnost CzechInno.
 
V soutěži VIZIONÁŘI 2020 byla oceněna společnost PBS za vývoj nové slitiny
Společnost PBS dostala ocenění díky výzkumu, vývoji a nasazení do výroby technologie přesné výroby nových typů odlitků leteckých motorů a integrálně litých axiálních kol turbodmychadel a jejich technologickému, ekonomickému a společenskému přínosu v oblasti strojírenství a leteckého průmyslu. Důležitý je také ekologický přínos, a to díky inovativnímu výrobnímu postupu a prodloužené životnosti produktů.

Navzdory složité situaci z důvodů epidemiologické krize, se společnosti PBS daří nadále růst. PBS se zabývá vývojem, výrobou a testováním proudových motorů, pomocných energetických jednotek, klimatizačních systémů pro letecký průmysl a kryogenních expanzních turbín. Je také přední evropskou slévárnou přesného lití, dodavatelem galvanických povrchových úprav a vysoce přesného obrábění. Ve slévárenství je významným dodavatelem pro energetiku, dopravní průmysl a zdravotnictví.

Cílem projektu Vizionáři, který oslavil jubilejní 10. ročník, je mobilizovat inovační potenciál českých podniků a organizací a napomoci úspěšné komercializaci inovativních nápadů, aby co nejvíce pronikaly do praxe.

V odborné porotě projektu Vizionáři byly zastoupeny organizace se zaměřením na dlouhodobou podporu inovací v podnikání a aplikovaném výzkumu, konkrétně: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Technologická agentura ČR, Úřad průmyslového vlastnictví ČR, Česká exportní banka, Český statistický úřad, Technologické centrum Akademie věd ČR, Akademie věd ČR, Asociace inovačního podnikání ČR, Asociace výzkumných organizací ČR, sdružení CzechInno a zástupci hlavních odborných partnerů projektu - Komerční banky a Českých Radiokomunikací.

Více informací o soutěži nalezntete zde: https://czechinno.cz/czechinno-vyhlasuje-vizionare-2020/