Dopis zaslaný ukrajinské státní správě podpořený velvyslanectvím ČR

24. 11. 2023 

 

Č. 1819-1/2023-MZV/KYJE

 
Velvyslanectví České republiky na Ukrajině zasílá pozdravy Ministerstvu zahraničních věcí Ukrajiny a dovoluje si informovat o prohlášení české letecké společnosti „PBS Velká Bíteš“ v návaznosti na nedávné zprávy v masmédiích.
 
Velvyslanectví zdvořile žádá Ministerstvo zahraničních věcí, aby předložený dokument sdílelo s následujícími institucemi:

 
Ministerstvo obrany Ukrajiny,
Ministerstvo strategického průmyslu Ukrajiny,
Ministerstvo pro digitální transformaci Ukrajiny,
Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny,
Kancelář prezidenta Ukrajiny.

Velvyslanectví České republiky na Ukrajině tímto potvrzuje svůj nejvyšší respekt vůči Ministerstvu zahraničních věcí Ukrajiny.


 
Kyjev, 23. listopadu 2023
 
 
 
Velká Bíteš, 22. listopadu, 2023
 
Vážení,
 
Dovolte mi reagovat na článek pana Romana Steblivského, který byl zveřejněn na internetové platformě ukrajinského listu Kyiv Independent. Text se pokouší prostřednictvím informací založených na jediném nedůvěryhodném zdroji přesvědčit čtenáře, že česká společnost PBS Velká Bíteš dodává své jednotky APU pro vrtulníky ruské výroby do Ruské federace, a to navzdory sankcím uvaleným mezinárodním společenstvím. Tyto dodávky údajně probíhaly prostřednictvím třetích stran v Indii a Kazachstánu. Veškeré tyto informace jsou nepravdivé.
 
Obáváme se, že článek představuje vážnou hrozbu pro dodávky strategických komponentů pro rakety a bezpilotní letouny (UAV). V důsledku toho by pokus pana Steblivského kompromitovat naši společnost prostřednictvím tohoto článku mohl obecně znamenat dočasné pozastavení našich plánovaných projektů na podporu Ukrajiny.
 
Právě z tohoto důvodu považujeme za naprosto nezbytné důrazně se ohradit proti článku, který manipuluje s fakty. Tento text považujeme za útok na naši společnost a všechna jeho tvrzení jednoznačně odmítáme. Pan Steblivsky zakládá svůj útok na nepravdivých údajích, které jsou prostřednictvím zcela nespolehlivé dovozní databáze ruskou stranou snadno manipulovatelné.
 
Všechny údajně reexportované jednotky APU v Kazachstánu a Indii jsme okamžitě ověřili podle sériových čísel a můžeme potvrdit, že k žádnému reexportu nedošlo. Máme podezření, že pan Steblivsky si je tohoto faktu vědom, ale ve svém článku jej neuvedl. Je také všeobecně známo, že ruská strana má k dispozici vlastní APU, a proto naše výrobky vůbec nepotřebuje.
 
Cílem tohoto útoku v podobě dezinformační kampaně je vykreslit naši společnost jako subjekt porušující sankce uvalené na Ruskou federaci. Jsme přesvědčeni, že skutečným záměrem je zablokovat významnou vojenskou pomoc Ukrajině.
 
Považujeme za svou povinnost vám tyto informace poskytnout a plně očistit své jméno. Zároveň budeme pochopitelně požadovat opravu i od ukrajinského listu Kyiv Independent.
 
Dovolte mi, abych Vás ujistil, že PBS Velká Bíteš jednoznačně a nekompromisně odsuzuje ruskou agresi proti Ukrajině. Naši podporu Ukrajině jsme již v minulosti opakovaně projevili a budeme nadále usilovně pracovat na posílení této podpory v rámci obranných opatření a následných kroků směrem k obnově vaší země.
  
S úctou,
  
Milan Macholán
Generální ředitel
První Brněnská Strojírna Velká Bíteš, a.s.