cz

Nahradí nás roboti? Katastrofické scénáře už neplatí

Tématem robotizace se nedávno zabýval deník Právo. Podle něj předpovídaly některé starší studie, že kvůli automatizaci a robotizaci zanikne až polovina pracovních míst. Novější studie ovšem upozorňují, že spíše než k úbytku pracovních míst dojde k postupné transformaci trhu práce. K tomu v historii docházelo běžně. V článku zazněl i komentář Milana Macholána, generálního ředitele PBS Velká Bíteš.
Nahradí nás roboti? Katastrofické scénáře už neplatí
Stále více firem investuje do digitalizace, automatizace a robotizace výroby. Nabízí se tak úvaha, zda nám v budoucnu nehrozí, že o práci přijdeme. V roce 2013 se ve studii odborníků Oxfordské univerzity objevil katastrofický odhad, že během dvou desetiletí kvůli robotizaci a automatizaci v průmyslu zanikne až 47 % pracovních míst v USA a až 35 % míst ve Velké Británii.


Hrozba nebo příležitost?

V průběhu let však tento černý scénář začal blednout a loni Světové ekonomické fórum zveřejnilo predikci, že by během následujícího desetiletí sice kvůli robotizaci mohlo celosvětově zaniknout asi 75 milionů pracovních míst, ale na druhou stranu jich kolem 133 milionů má nově vzniknout.

Podle čtyři roky staré studie konzultační agentury McKinsey and Company by však automatizací mohlo zaniknout jen něco málo pod 5 % veškerých profesí. Důvodem je to, že většina prací je prostě až příliš různorodá na to, aby je mohly vykonávat stroje a umělá inteligence. 

Práce, která je nenahraditelná

„Automatizace je pro zvyšování efektivity a konkurenceschopnosti nezbytná. Příkladem může být obor přesného lití. Robot umí zajistit nepřetržitý provoz slévárenské obalovny, ve které vznikají nanášením obalovacích vrstev na voskové modely keramické skořepinové formy odlitků,“ popsal Právu Milan Macholán, generální ředitel První brněnské strojírny Velká Bíteš.

„Přesto se tato relativně snadno automatizovatelná činnost neobejde bez kvalifikovaného pracovníka, protože samotný stroj nedokáže zajistit potřebnou kvalitu. Pokud jde o přípravu voskového modelu před výrobou skořepiny, kdy je nutné jej opatřit vtokovou soustavou, zde je pak lidská práce absolutně nenahraditelná,“ dodal Milan Macholán.

Změní se požadavky na dovednosti i vzdělávání

Většina profesí zřejmě nezanikne, ale pravděpodobně se u nich promění náplň práce. Studie McKinsey předpovídá, že u zhruba 60 % všech profesí bude asi třetina s nimi spojených aktivit automatizována. To se bude týkat zejména stereotypních, rutinních úkonů nebo zpracování čísel a dat.

Změní se ovšem i požadavky na dovednosti pracovníků a mnohem větší důraz bude kladen na kreativitu, komunikaci a sociální dovednosti. Zásadní bude v budoucnu proměna vzdělávání, a to od základního až po celoživotní vzdělávání či pružnou rekvalifikaci. Pro firmy bude klíčové zvládnout firemní vzdělávání.

Zdroj: Právo, 29. března 2019, strana 15