PBS Velká Bíteš a údajný reexport pomocných energetických jednotek do Ruska

FAKTA
21. 11. 2023 

Kontext: 20. listopadu 2023 publikoval server The Kyiv Independent (TKI) zprávu s titulkem – Investigation: Czech parts make their way to Russian military helicopters despite sanctions – který informoval o údajném reexportu výrobků PBS Velká Bíteš do Ruské federace. Konkrétně se mělo jednat o pomocné energetické jednotky (APU) pro vrtulníky Mil řady Mi-8/17/171, které patří mezi světově nejrozšířenější víceúčelové vrtulníky. Článek pana Romana Steblivského se v této věci opírá o jediný zdroj, a to o údaje ze soukromé obchodní databáze s placeným přístupem Export Genius se sídlem v Indii. Tato databáze je vlastněná indickým občanem. 

Společnost PBS Velká Bíteš toto tvrzení zásadně odmítá a považuje jej za součást připravené snahy poškodit dobré jméno společnosti PBS v očích ukrajinské a světové veřejnosti. Důvodem je PBS náhrada ruského výrobce APU na světovém trhu, zvl. v Indii a JV Asii a dále z aktuálně silně rostoucích dodávek motorů pro střely s plochou dráhou letu (tzv. cruise missile) určené ukrajinským ozbrojeným silám. Rusko má totiž z těchto střel a jejich počtu oprávněné obavy. Společnost PBS Velká Bíteš s Ruskou federací žádným způsobem od počátku války nespolupracuje, a to jak z legislativních, tak i morálních důvodů. 

PBS má unikátní technologii a je jen několik výrobců na stejné úrovni. Proto je i cílem. 

Toto jsou fakta, které popírají tvrzení o údajném reexportu výrobků PBS Group do Ruska: 

  1. PBS Group je dodavatelem klíčových součástí střel, které používá Ukrajina. Jedná se o stovky, v přípravě tisíce jednotek. Není logické, že by tvrzenou dodávkou dvou desítek kusů APU ohrozila tuto spolupráci. Díky spolupráci do závodu PBS Group ve Velké Bíteši zavítala v říjnu ministryně obrany Jana Černochová. O návštěvě jsme informovali zde: Plány pro příští roky jsme představili ministryni obrany Janě Černochové - PBS

  1. PBS Group ověřila aktuálně dodávky těchto APU (každá má nezaměnitelné výrobní číslo) a zjistila, že byly použity v Indii a v Kazachstánu tak, jak bylo ve vývozní deklaraci a  povolení. Dodávky do Kazachstánu byly v souladu se zákonem a celá tato dodávka byla realizována přes odpovídající exportní kontroly jak v ČR, tak v Kazachstánu. To uvádíme i v dopisu zaslaném ukrajinské státní správě, který je podpořený velvyslanectvím ČR na Ukrajině. Jeho plné znění najde na: Dopis zaslaný ukrajinské státní správě - PBS

  1. Jediný zdroj informace zmíněného článku je zmíněná soukromá databáze Export Genius, která vzniká nejasným způsobem. Patrně nějak stahuje či získává dostupná data z celních hlášení nebo odjinud. Majitel databáze odmítl upřesnit, jak data získává a výslovně oznámil, že se jedná o data neoficiální a že za ně nenese právní odpovědnost. Za obvyklých okolností slouží údaje uživatelům spíše k odhadu vývoje trhu, kde nepřesnosti nehrají roli. Zde byla ale databáze zneužita cíleně jako doklad obcházení sankcí. Databáze navíc není chráněna proti digitálním útokům a obsahuje i další problematické údaje kolem Ruska. Ke kredibilitě databáze najdete více informací na: Nepravdivé tvrzení o reexportu databáze - PBS).

  1. Rusko vyrábí, prodává a nabízí alternativu k zmíněným produktům (APU) nepotřebuje je tedy dovážet. Konkrétní informace o ruské výrobě APU najdete na: PBS není výhradním dodavatelem APU pro ruské vrtulníky - PBS.

 

Do veřejného prostoru se tak dostaly zcela nesprávné a nepodložené informace, a cítíme potřebu tyto fabulace článku KI uvést na pravou míru. 
 

DODÁVÁ PBS VELKÁ BÍTEŠ SVÉ PRODUKTY TO RUSKÉ FEDERACE? 

Ne – společnost PBS Velká Bíteš nyní s Ruskou federací žádným způsobem nespolupracuje, a to jak z legislativních, tak i morálních důvodů. 

Každý výrobek APU má unikátní registrační číslo, na základě kterého provedla společnost PBS šetření, kde v rámci svých možností zkontrolovala aktuální lokaci napadených zmíněných dodávek v Indii a Kazachstánu. Potvrdilo se, že dané kusy výrobků byly skutečně použity v konkrétní zemi přímého vývozu a nikoli jinde. V článku The Kyiv Independent jsou zmíněny i dovozní firmy, které PBS nezná, žádné dodávky APU od PBS nedostaly a do Ruské federace tudíž žádné naše výrobky reexportovat nemohly. 

JAKÝ TYP ZAŘÍZENÍ MĚLA SPOLEČNOST PBS VELKÁ BÍTEŠ PODLE TVRZENÍ KYIV INDEPENDENT REEXPORTOVAT DO RUSKA? 

Jedná se o pomocnou energetickou jednotku (APU) PBS Safír, která dodává střídavé napětí do palubní sítě a současně elektrickou energii a stlačený vzduch za účelem startu hlavního motoru vrtulníku.  

Před invazí Ruské federace na Ukrajinu v únoru 2022 byly APU z PBS instalované převážně do exportních verzí vrtulníků pro konečné uživatele mimo Rusko, jako je např. právě Indie. Koncovým uživatelům z Ruské Federace byla tato zařízení před vypuknutím války na Ukrajině pro montáž v Rusku dodávaná zcela minimálně – ruský výrobce Aerosila pro vrtulníky Mi-8/17/171 určené tamnímu trhu dodává vlastní APU Aerosila TA-14 již celá desetiletí.  

Tento typ zařízení nyní PBS Velká Bíteš dodává výhradně uživatelům vrtulníků mimo Rusko. 

 

NA ČEM THE KYIV INDEPENDENT ZAKLÁDÁ SVÉ TVRZENÍ O PBS VELKÁ BÍTEŠ? 

Tvrzení autora článku pana Steblivského se opírá o jediný citovaný zdroj – údaje z obchodní databáze Export Genius se sídlem v Indii. 

Tato databáze uvádí neoficiální data patrně z dostupných celních údajů z celkem 55 států, mezi které patří mimo jiné Indie, Rusko, Kazachstán, Ukrajina, Turecko, a další, přičemž Česká republika mezi ně nespadá. Databáze uvádí různé další zdroje, jako jsou statistická data, data ze Suezského průplavu a další. Nejedná se však o oficiální exportní registr. Databáze je z legislativního hlediska soukromý subjekt, a proto výslovně negarantuje správnost uvedených informací, jelikož tyto údaje nejsou nijak ověřované a nemusí tedy odpovídat realitě. Podobných databází je dostupná celá řada – např. Import Yeti, Import Genius, ShipmentLink, Trademo, Panjva, GlobalWits a xNova International. 

Databáze nesloužila nikdy k účelům zachycení jednotlivého obchodu – uživatelé sledují trendy a objemy. Podle nás byla databáze zneužita. 

Naše interní šetření pracuje s předpokladem, že v databázi uváděná indická společnost Deep Engineering Industries, která je navázaná na ruské občany, záměrně a za účelem poškození společnosti PBS, uvedla do celní deklarace, že zásilka obsahuje APU vyrobené společností PBS, přičemž v realitě zásilka mohla obsahovat cokoliv jiného a nikdo nezávislý zápis do databáze nemohl ověřit.  

Opakujeme, že každý výrobek APU má unikátní registrační číslo, na základě kterého lze dohledat jeho aktuální lokaci. Interní šetření PBS potvrdilo, že dané kusy výrobků byly skutečně použity v konkrétní zemi přímého vývozu. 

 

JAKÉ BUDOU DALŠÍ KROKY SPOLEČNOSTI PBS VELKÁ BÍTEŠ? 

Společnost PBS v rámci svých možností zkontrolovala aktuální lokaci dodávek v Indii a Kazachstánu. Výsledek těchto kontrol je uspokojivý a není důvod si myslet, že došlo k porušení smluv ze strany našich odběratelů, jelikož obvykle jde o koncové (státní) zakázky. 

Zároveň jsme se prostřednictvím Velvyslanectví České republiky v Kyjevě dopisem obrátili na ukrajinské ministerstvo zahraničních věcí, kde jsme vyjádřili naše znepokojení nad tímto zavádějícím a jednoznačně nepravdivým tvrzením. 

Tento dopis je v plném znění přiložen zde: Dopis zaslaný ukrajinské státní správě - PBS 

Povedeme se správcem databáze komunikaci s cílem vyjasnit nesprávné údaje kolem dovozu do Ruska, které se nás týkají.