Vyjádření PBS k údajům společnosti Export Genius

22. 11. 2023

Text The Kyiv Independent vycházel z údajů soukromé databáze společnosti Export Genius. K věrohodnosti informací z této databáze uvádíme následující fakta. 

Provozovatel databáze na přímý dotaz uvedl, že obsahuje neoficiální údaje a za jejich správnost nemá právní odpovědnost. Její majitelé (dvě fyzické osoby) uvedli, že se jedná o celní hlášení firem během celního řízení, ale nevysvětlili, jak je získávají a zda jsou data chráněna a mohou být manipulována nebo pozměněna. Patrně nejsou chráněna ani filtrována na příjmu. Dále oba majitelé uvádějí další nespecifikované zdroje informací. Databáze tedy není zaštítěna žádnou autoritou, není jasné, jaké jsou její zdroje informací.  

V databázi jsou údaje i o dalších významných světových firmách, které údajně dodávaly své produkty do Ruska v řádech desítek tisíců amerických dolarů, v některých případech stovek tisíců dolarů, tedy poměrně malé částky s ohledem na velikost těchto firem.  V období od dubna 2022 do července 2023 podle databáze do Ruska údajně dovážely společnosti jako Dassault Aviation, Bombardier, Boeing, Thales, Liebherr a další, což by znamenalo výrazné porušování sankcí uvalených na Rusko. K tomu však téměř jistě u těchto společností nedochází. 

 

  Provozovatel této databáze:

>  Export Genius Private Limited je soukromá společnost založená dne 14. srpna 2019. Je klasifikována jako soukromá obchodní společnost a je registrována u Registrar of Companies, Dillí. Její autorizovaný základní kapitál je Rs. 1 000 000 a její splacený kapitál je Rs. 100 000. Firemní identifikační číslo společnosti Export Genius Private Limited je (CIN) U74990DL2019PTC353852 a její registrační číslo je 353852. Její e-mailová adresa je aashita@exportgenius.com a registrovaná adresa je C-7/224-225, 2. FLOOR SECTOR NEW-7, ROH Severozápad DL 110085 IN. 

>   Zakladatel: ANKUR GUPTA, Ředitelka: AASHITA GUPTA
 
>   V rozvojovém světě existují podobné databáze: Import Yeti, Import Genius, ShipmentLink, Trademo, Panjva, GlobalWits a xNova International. 
 

Obchodní model databáze: 

>  Přístup do databáze stojí devět tisíc amerických dolarů. Údajně má 20 tisíc odběratelů, z čehož vyplývá, že její roční tržby jsou 180 milionů amerických dolarů. Společnost ovšem sídlí v malém domě v Dillí na adrese uvedené výše, což je u společnosti s tak vysokými tržbami neobvyklé a v rozporu se zavedenými zvyky. Zatímco platbu jsme ověřili, tak počet uživatelů je nejistý. Nebo zcela falešný. 

>  Společnost uvádí data, která jsou následně prezentována jako údaje o mezinárodním pohybu zboží, z oznámených deklarací na celnicích států, kde tato data ale nemůže řádně může získat. Konkrétní zdroje dat a jejich správnost však nelze ověřit, a to vlastně ani provozovatelem databáze. Ten svou odpovědnost popřel. 

>  Mezi zdrojové oblasti databáze patří mimo jiné Indie, Rusko, Kazachstán, Ukrajina, Turecko, a další. Celkem jde o 55 států, přičemž Česká republika například nikoli Společnost sbírá údajně i jiné zdroje, jako jsou statistická data, data ze Suezského průplavu a další. 

>   Celní údaje se běžně zapisují u státních úřadů jak při importu, tak při exportu. Údaje jsou evidovány do celní faktury /celní deklarace vývozcem / dovozcem, který je předkládá celníkům. Veřejně dostupné nejsou. Odtud se mají dostat nejasným způsobem do soukromé databáze jako „neoficiální“. Nepochybně se to nějak děje ale s pochybnou průkazností. 

 
>   Údaje v databázi mohou být pozměněny i po vložení prostředky elektronického boje. Protože je databáze jen nezávaznou obchodní informací za úplatu, není důvod ji nějak extrémně chránit a kontrolovat. A vzhledem k cíli předpokládané ruské akce kolem databáze akce mohlo jít o kombinaci několika forem falšování údajů. 
 

V žádném případě údaje v databázi nemají charakter potvrzení či důkazu. Nejedná se o oficiální registr. Databáze ani nesloužila v minulosti ke sledování jednotlivých obchodů –jedná se o sledování vývoje, deklarovaných cen v souhrnu a podobně. Domníváme se, že zde byla ale zneužita k jiným cílům na základě falešně vložených údajů, což nulová kontrola umožňuje. 

 

K vložení falešných údajů o PBS tak stačilo získat výrobní čísla expedice z VB. To není obtížné.