Výsledky voleb člena dozorčí rady

Volby proběhly v souladu s Volebním řádem ze dne 18.01.2024 a dle čl. 9 stanov společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.

Zvolen byl se 199 platnými hlasy:

Pavel Rosendorf

 

Gratulujeme ke zvolení!

 

Volba do dozorčí rady

V pátek 26.1.2024 proběhla volba do dozorčí rady akciové společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.Dozorčí rada má především následující úkoly:

- dohlíží na činnost představenstva

- kontroluje soulad účetních zápisů se skutečností

- kontroluje, zda činnost společnosti je v souladu se zákonem, stanovami a pokyny valné hromady

- přezkoumává účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nabo úhradu ztráty
 


Volební místnosti

05.30 - 06.30 hod. – zaměstnanci všech divizí v návštěvní místnosti na vrátnici

07.00 - 13.00 hod. – zaměstnanci DCE na divizi DCE v kanceláři paní Štěpánkové, lidské zdroje

07.00 - 13.00 hod. – zaměstnanci DLT na divizi DLT v zasedací místnosti č. 301

07.00 - 13.00 hod. – zaměstnanci DPL na divizi DPL v malé zasedací místnosti v 1. patře     

13.30 - 14.30 hod. – zaměstnanci všech divizí v návštěvní místnosti na vrátnici

Volební místa jsou označena.
 

Kandidát odborové organizace na člena dozorčí rady

Pavel Rosendorf

věk:  33 let

vzdělání:  SOŠ Nové Město na Moravě, obor management dopravy

pozice:  vedoucí referátu technických služeb

"V PBS pracuji 13. rokem a nejednou jsem se přesvědčil o kvalitách kolegů napříč celou firmou. Hájím značku PBS při technických cestách k našim zákazníkům po celém světě a ve stejném zodpovědném a proaktivním přístupu chci pokračovat i jako člen dozorčí rady."

Kandidát představenstva společnosti na člena dozorčí rady

Ing. Jana Karmasinová

věk:  35 let

vzdělání:  Mendelova univerzita Brno – obor Regionální rozvoj

pozice:  ředitelka realizace obchodu

"Mojí pracovní náplní na oddělení realizace je propojení požadavků zákazníka napříč všemi odděleními naší společnosti. Díky kontaktu s každým z Vás vnímám potřeby, které se stejným nasazením a zodpovědností budu prosazovat v rámci svého působení v Dozorčí radě."