PRACUJTE V TÝMECH S NAŠIMI ODBORNÍKY

PBS.TopImage.Btn.Scroll

Bc. Soňa Štěpánková,
personalistka, Úsek lidských zdroj


Práce s lidmi není jednoduchá. Pokud mají týmy dobře pracovat, hodně záleží na jejich složení a na výběru pracovníků. Co Tě přivedlo k rozhodnutí pracovat právě v této oblasti? A proč právě PBS?

Je pravda, že práce s lidmi není vždycky jednoduchá, určitě ale zase není stereotypní, což je jeden z důvodů, proč mě to baví. A proč PBS? Pocházím z tohoto regionu, takže jsem měla o PBS povědomí už od dětství. Během vysoké školy jsem chodila do PBS na praxi a psala jsem tu i bakalářskou práci. Pracovat v PBS mě lákalo tak nějak celou dobu. Na HR oddělení jsem se hlásila už dříve, úspěšně jsem prošla výběrovým řízením a dostala pracovní nabídku. Nakonec jsem se ale rozhodla nabídky nevyužít a upřednostnila jsem práci, která byla blíže mému současnému bydlišti. Později jsem se o volné pracovní pozici na HR oddělení dozvěděla od kamarádky, přihlásila se a teď už to jsou více než 3 roky, co tu pracuji.
 

PBS patří počtem zaměstnanců mezi velké podniky. Můžeš popsat, jaká je práce personalistky v tak velké společnosti? Co to vlastně obnáší?

V rámci personalistiky platí, že čím větší je firma, tím více se člověk musí specializovat. U malých firem musíte mít naopak daleko větší rozsah činností, ale spíše povrchově. Nikdy tam nepůjdete do takové hloubky, protože na to zkrátka není dostatek prostoru. U nás v PBS je to tak nějak správně vyvážené, navíc je to zajímavé i rozsahem činností a množstvím odborností, které v PBS máme. Původně jsem nastupovala na pozici „specialisty vzdělávání“ zaměstnanců. Také jsem spolupracovala se středními školami nebo třeba zajišťovala různé exkurze.
Zhruba po roce a půl jsem se přesunula na pozici „generalisty“, což je funkce, v rámci které mám na starosti veškeré náležitosti našich zaměstnanců od nástupu přes pracovněprávní agendu, lékařské prohlídky až po případné ukončení pracovního poměru. Odpovídám také za adaptaci nových zaměstnanců, Snažíme se o to, aby byla adaptace nováčků komplexní a šitá na míru, zároveň i zajímavá a přínosná.

To zní jako pestrá pracovní náplň! Jaké další úkoly vlastně musí celý Úsek lidských zdrojů řešit?

Velkou část naší práce zabírá nábor nových zaměstnanců, což je v dnešní době, kdy je extrémně nízká nezaměstnanost, často velmi složité. Obsazujeme pozice napříč celou společností od administrativních přes specializované technické až po výrobní a pracujeme tak s celým spektrem činností.  Pak je to také již zmiňované vzdělávání a organizace zákonných i odborných školení, marketingové aktivity na podporu značky v regionu a organizace různých firemních akcí. Jednou z těch větších akcí je například Den otevřených dveří PBS, který právě plánujeme na 2. září.

Snažíme se zajišťovat také aktivity na podporu volnočasových aktivit našich zaměstnanců a postupně zavádíme různé „sezónní benefity“, jako jsou například dotované sportovní aktivity. Velmi dobrou odezvu mělo třeba zvýhodněné lyžování na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí. V květnu jsme třeba motivovali kolegy, aby se zúčastnili celorepublikového projektu „Do práce na kole“, který měl v letošním roce v naší společnosti premiéru atd. Není to ale pouze o péči o zaměstnance, ale také například o spolupráci při nastavování a zavádění různých procesů napříč firmou, spolupráci při organizačních změnách a o přípravě a aktualizace směrnic. V době COVIDu jsme zajišťovali veškerou agendu spojenou s povinným testováním zaměstnanců.

Intenzivně pracujeme také se studenty na různých stupních vzdělávání a studentskými spolky, které aktivně podporujeme. Samostatnou kapitolou je pak spolupráce s univerzitními studenty, především těmi z brněnského VUT, kterou vnímáme jako nesmírně důležitou a jsme rádi, že nás VUT vnímá jako stabilního partnera. Se studenty spolupracujeme již během jejich studia a snažíme se je motivovat možnostmi stáží, částečných úvazků nebo třeba vedením závěrečných prací, abychom je po dokončení studia mohli u nás přivítat jako nové posily našich týmů.

 

Jaká jsou největší úskalí v práci s lidmi?

Já osobně žádná úskalí nevidím. Stejně jako každá práce má i ta moje svoje specifické a občas i náročné momenty, ale ty dobré naštěstí rozhodně převažují.
 
 

07_40-Stepankova_700_px_x_700_px_image_01.jpg
 

Co se Ti naopak na Tvé práci nejvíce líbí?

Obecně mě baví komunikace s lidmi, která může být jak psychicky náročná, tak ale také mnohem častěji velmi zajímavá a inspirativní. Baví mě, že nedělám každý den pořád to stejné.


Co považuješ ve své práci za největší úspěch, popřípadě za úspěch oddělení jako takového?

Za 3 roky působení v PBS se toho poměrně hodně změnilo. Když jsem nastupovala, tak jsme sjednocovali dva systémy do jednoho, kompletně jsme přepracovali adaptaci zaměstnanců a popisy pracovních činností, nastavili kompetenční model, změnil se proces náboru zaměstnanců a spoustu dalšího. Nedávno jsme pro vedoucí zavedli systém, kde mají všechny informace o svých podřízených přehledně na jednom místě. Velmi náročné a specifické bylo již zmíněné období pandemie COVID-19, kdy jsme museli implementovat různá vládní nařízení do našeho každodenního pracovního života.Největší výzva pro rok 2023?

Chtěli bychom našim zaměstnancům trochu zpříjemnit práci v PBS, proto se nyní zaměřujeme na různé zaměstnanecké aktivity. Myslím tím např. již zmíněné sezónní benefity, organizaci setkání zaměstnanců nebo i už realizované drobnosti, jako jsou třeba kytičky pro všechny kolegyně na MDŽ nebo balíčky, podporující snahu přestat kouřit atd. Do konce roku bychom toho chtěli ale ještě stihnout více, například rozběhnout tzv. talent program a zapracovat na systému nástupnictví.

 


Přečtěte si další příběhy našich odborníků